Formy księgowości uproszczonej

uproszczona księgowość

Być może o uproszczonej księgowości wie się dużo, lecz warto na bieżąco przypominać o najważniejszych zasadach prowadzenia rachunkowości. Informacje takie to duże wsparcie w rozpoczynaniu własnej działalności, dlatego kierujemy je głównie do młodych i początkujących przedsiębiorców.

Zakładając mniejsze firmy, takie jak pracownia krawiecka, butik czy salon fryzjerski, można stosować uproszczone formy księgowości. Jednak trzeba spełnić dwa warunki:

  1. Założona firma musi mieć formę prawną, która umożliwia prowadzenie uproszczonej księgowości. 
  2. Roczne obroty firmy nie mogą przekraczać limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych (1 200 000 euro).

Prowadzenie uproszczonej księgowości może następować w trzech równych formach. Dla wszystkich możliwe jest stosowanie KPiR czyli księgi przychodów i rozchodów. Można również starać się o pozwolenie na prowadzenie księgowości uproszczonej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. (W tym celu należy spełnić stawiane przedsiębiorcom wymogi) Są to w porównaniu do KPiR jeszcze łatwiejsze sposoby na prowadzenie księgowości w mniejszych firmach.

Prowadzenie uproszczonej księgowości jest łatwe, tanie oraz mniej czasochłonne. Pamiętać trzeba jednak o tym, że nawet by prowadzić uproszczoną księgowość, trzeba posiadać podstawową wiedzę z tego zakresu, czas na uzupełnianie KPiR oraz pieniądze na zakup chociażby właściwego systemu księgowego, który pozwoli wygodniej zająć się prowadzeniem księgowości w firmie.