Jak powinna wyglądać ewidencja przychodów?

Ryczałt jest jedną z form prowadzenia uproszonej księgowości, opartą na ewidencji przychodów. Powoduje to, że prowadzenie tego sposobu księgowości jest łatwe oraz tanie. Ponieważ ta forma rachunkowości opiera się na księgowaniu tylko przychodów jednostki, wielu przedsiębiorców powinien zainteresować temat:

Jak powinna wyglądać ewidencja przychodów?

Ewidencja przychodów musi zawierać:
przychody-firmy

  • oznaczenie miesiąca i roku
  • liczbę porządkową,
  • datę wpisu,
  • datę uzyskania przychodu,
  • numer dowodu księgowego,
  • kolumny do ewidencji przychodu opodatkowanego daną stawką ryczałtową,
  • kolumnę do podsumowania przychodu.