Księgowość w 2016 roku!

Kolejne zmiany w księgowości czekają już od 2016 roku! Powodem jest opublikowany  przez Narodowy Bank Polski – średni kurs euro. Zmieni on wysokość limitów księgowych, dotyczących rozliczeń z podatku VAT oraz prowadzenia pełnej księgowości, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego oraz rozliczeń bezgotówkowych.

Nowy średni kurs euro na dzień 30 września 2015 roku wyniósł: 4,2437 złotych. 

Status małego podatnika na potrzeby podatku VAT, CIT oraz PIT posiadać będą przedsiębiorcy, których roczny obrót z sprzedaży netto nie przekroczy 5.092.000  złote (1.200.000 euro). 

Dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego będzie możliwe, gdy jego wartość początkowa środka trwałego nie przekroczy 212.000 złotych (50.000 euro).  

Rozliczanie w formach bezgotówkowych będzie dopuszczalne, gdy wartość jednorazowej transakcji nie przekroczy 15.000 euro w przeliczeniu na złotówki – 64.106 złotych