Zgłoszenie zatrudnionego do ZUS 

Jeśli zatrudnimy osobę na umowę o pracę lub zlecenie (musi mieć ukończone 26 lat lub nie być studentem) mamy obowiązek zgłosić ją do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odprowadzić za nią składki. Na umowie zlecenie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Na wypełnienie stosownego druku mamy 7 dni od dnia zatrudnienia. Należy pamiętać, że każdą zmianę należy aktualizować, dlatego warto pouczyć pracownika lub zleceniobiorcę o obowiązku informowania nas o takich sytuacjach. 

Warto pamiętać również o tym, że w określonych przypadkach mamy obowiązek zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych również członków rodziny zatrudnionego. Popularne przypadki dotyczą małżonka, czy też dzieci, jednak warto zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami, gdyż nie w każdym przypadku zgłoszenie członka rodziny do ZUS będzie możliwe. 

Należy także mieć na uwadze, że jeśli prawo poszczególnych osób do ubezpieczenia ustanie, trzeba je na czas wyrejestrować.