Metody amortyzacji

Przedsiębiorca powinien wiedzieć jak będzie wyglądać stawka amortyzacyjna w jego przypadku, a także musi prowadzić ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych […]

Odpisy amortyzacyjne

Kontynuując temat amortyzacji, który został podjęty kilka wpisów wcześniej, warto powiedzieć nieco więcej o odpisach amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne są kosztami […]

Amortyzacja

Definicja nazywa amortyzację “procesem utraty wartości majątku trwałego, wywołanym przez jego zużycie fizyczne, powstałe na skutek eksploatacji””. Każde przedsiębiorstwo wyposażone […]