Co to jest bilans?

Bilans jest jedną z części sprawozdania finansowego prezentującą zestawienie aktywów, czyli składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz pasywów, czyli źródeł finansowania tego […]