Doradztwo księgowe online

Porady księgowe dla spółek oraz JDG udzielane są w ramach współpracy abonamentowej w zakresie księgowości.

  • Konsultacje  ze specjalistami za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub komunikatorów internetowych
  • Szybkie rozwiązywanie pojawiających się problemów księgowych
  • Pomoc w podejmowaniu korzystnych oraz efektywnych decyzji
  • Dopasowanie usług do specyfiki działalności Klienta
  • Opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont
  • Opracowanie polityki rachunkowości w firmie
  • Pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów księgowych, analiz przesyłanych drogą elektroniczną
  • Dostosowanie istniejących rozwiązań do wymogów prawa
  • Ocena zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym i ich wpływ na wynik finansowy

Porady księgowe udzielane przez doświadczony zespół.

Możliwość skorzystania z konsultacji księgowych online – telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem Skype.