2016 rok – rokiem kontroli skarbowych

W związku z nagminnymi nadużyciami, do których należy:

– nieprawidłowe odliczanie VAT-u,
– zatrudnianie pracowników na czarno,
– niewpłacanie zaliczek na podatek dochodowy,
– ewidencjonowanie „fikcyjnych faktur” faktur,
– nieaktualizowanie danych w zgłoszeniu identyfikacyjnym,

resort finansów rozpoczął wzmożone kontrole. Do firm, które spodziewać mogą się częstszych kontroli należą przede wszystkim przedsiębiorstwa świadczące usługi o charakterze niematerialnym tj. usługi ubezpieczeniowe, finansowe, logistyczne, transportowe czy też doradztwo w zakresie podatków, prawa. Na kontrole narażone są także firmy handlujące tytoniem i produktami spożywczymi, przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, zdrowotnej, producenci materiałów budowlanych oraz przedsiębiorcy działający w zakresie e-handlu i usług informatycznych.

Trudność w udokumentowaniu wykonania danej usługi sprzyja przedsiębiorcom pragnącym dokonać nadużycia. W przypadku ich działalności faktura czy też potwierdzenie otrzymania wpłaty stanowią jedyny dowód, który mógłby udokumentować realność transakcji.