Amortyzacja

Definicja nazywa amortyzację “procesem utraty wartości majątku trwałego, wywołanym przez jego zużycie fizyczne, powstałe na skutek eksploatacji””.

Każde przedsiębiorstwo wyposażone jest zarówno w środki trwałe i nietrwałe. Do środków trwałych zaliczyć możemy wszystkie maszyny, budynki, technologie, samochody. Oczywiste jest, że każda z tych rzeczy podlega bezustannej eksploatacji, czyli najzwyczajniej w świecie się zużywa i traci na wartości. Ich przedstawianie w bilansie początkowym przedsiębiorstwa nie prezentowałoby zatem rzeczywistego stanu aktywów danej działalności. Z tego powodu została opracowana tak zwana amortyzacja, czyli koszt zużycia środków trwałych.

Istnieje kilka sposobów jej obliczania:
– liniowa: równomierne rozłożenie wartości dóbr trwałych,
– degresywna: przydatność ekonomiczna środka trwałego maleje wraz z jego użytkowaniem,
– naturalna: zużycie obiektu jest takie samo przez każda jednostkę pracy,
– progresywna: amortyzacja jest coraz większa wraz z upływem czasu.