Audyt finansowy

Czym jest audyt finansowy? Inaczej można to nazwać rewizją finansową. Audyt finansowy następuje wtedy, gdy biegły rewident przeprowadza kompleksowe badanie sprawozdania finansowego. Rewizja taka dostarczyć powinna pełnej informacji o rzetelności sprawozdania oraz jasnej sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Po przeprowadzeniu audytu finansowego, biegły rewident wystawia raport, opinie oraz potwierdza możliwość kontynuowania działalności przez jednostkę.

Rewizja finansowa często kojarzona jest z czymś nieprzyjemnym. Z czymś czego powinno się obawiać. Nie jest to jednak kolejna kontrola. Audytorzy nie mają na celu jedynie szukanie błędów i donoszenie na pracowników. Często pomagają oni w rozwiązywaniu problemów księgowych i podatkowych, a ocena sytuacji finansowej i majątkowej spółki zawsze się przyda!