Bilans roczny

Bilans roczny – kto jest zobowiązany do jego sporządzenia? Kto ponosi odpowiedzialność za przygotowanie i złożenie bilansu rocznego?

Bilans roczny stanowi sprawozdanie z działalności firmy. Przedstawione w nim informacje obejmują 12 miesięcy. Dokument powinien zawierać najważniejsze dane przedstawiające funkcjonowanie podmiotu pod względem finansowym.

Dla kogo sporządzenie bilansu rocznego jest obowiązkiem?

  • podmioty prowadzące księgi rachunkowe w oparciu o przepisy Ustawy o Rachunkowości

Konieczność przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego dotyczy zarówno podmiotów zobligowanych do prowadzenia pełnej księgowości, jak również tych, które dobrowolnie wybrały ten sposób ewidencji księgowej.

Bilans roczny – kto ponosi odpowiedzialność?

  • członkowie zarządu spółek kapitałowych
  • członkowie organów zarządzających opozostałych jednostek
  • wspólnicy prowadzący sprawy w spółkach cywilnych, jawnych i partnerskich
  • komplementariusze w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej
  • likwidatorzy, syndycy, zarządcy w postępowaniu upadłościowym

Bilans powinien zostać zatwierdzony przez wyznaczone do tego organy spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *