CIT za 2021 rok – wydłużenie terminu

Cit jest podatkiem od dochodów osób prawnych. Kto jest podatnikiem CIT? Kogo obowiązuje wydłużony termin składania CIT-8 za 2021 roku?

Do podatników podatku CIT zaliczamy:

 • osoby prawne
 • spółki kapitałowe w organizacji
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej
 • spółki jawne mające siedzibę lub zarząd w Polsce, jeżeli wspólnikami tej spółki nie są wyłącznie osoby fizyczne i spółka nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku CIT oraz podatnikach podatku PIT posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce
 • spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd w Polsce
 • podatkowe grupy kapitałowe (zarejestrowane w urzędzie skarbowym grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone warunki)
 • spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

CIT za 2021 rok – wydłużenie terminu

Podpisane rozporządzenie przez Ministra Finansów wydłuża termin (do 30 czerwca 2022 roku):

 • złożenia zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłaty podatku (CIT-8, CIT-8AB),
 • złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E),
 • wykazania przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *