Co grozi za spóźnione złożenie deklaracji podatkowej?

Prawo obowiązujące w Polsce informuje o tym, że niezłożenie deklaracji PIT w odpowiednim terminie, wiążę się z nałożeniem grzywny w wysokości od 1/10 minimalnego wynagrodzenia do jego dwudziestokrotności.

Czy wiesz w jaki sposób uchronić się od kary finansowej?
Nie od dzisiaj wiadomo, jak ważne jest to, aby deklaracje podatkowe zostały złożone na czas. Zdarza się, że nadmiar obowiązków sprawia, iż przedsiębiorca nie zdąży w wyznaczonym terminie złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację podatkową. Absolutnie odradzamy czekanie na upomnienie z Urzędu Skarbowego, gdyż wtedy już może być za późno na uniknięcia kary grzywny.

Należy czym prędzej nadrobić zaległości i do składanej deklaracji podatkowej dołączyć czynny żal, a więc pismo, które jest wyjaśnieniem powodu niezłożenia deklaracji w odpowiednim czasie. Jeśli sytuacja ta była jednorazowa, wówczas istnieją spore szanse na uniknięcie kary.

Jeśli kara już zostanie nałożona na podatnika, wówczas należy złożyć wniosek do naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o odstąpienie od kary. Jego zezwolenie nie jest pewne , gdyż jest to tylko i wyłącznie kwestia jego wyrozumiałości.