Co obejmują składki ZUS?

Składki ZUS są to obowiązkowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy przedsiębiorca i pracownik musi przeznaczać część pensji na właśnie te opłaty.

Te składki to:

  • ubezpieczenie chorobowe
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • ubezpieczenie emerytalne
  • ubezpieczenie rentowe
  • ubezpieczenie wypadkowe
  • Fundusz Pracy

Opłacanie składek ZUS różni się w zależności od podatnika, ale można wyróżnić trzy terminy, do których składki muszą być zaksięgowane:

  • do 5. dnia miesiąca- jednostki i zakłady budżetowe
  • do 10. dnia miesiąca- osoby fizyczne, które płacą składki za siebie
  • do 15. dnia miesiąca- wszyscy pozostali 

Niezapłacenie składek w terminie wiąże się z zapłatą odsetek lub karą grzywny w wysokości do 5 000 zł. 

Kiedy można płacić niższe składki? Gdy korzysta się z programu mały ZUS dla nowych firm, przedsiębiorca jest także zatrudniony na umowę o pracę, czy przedsiębiorca jest na zasiłku chorobowym lub macierzyńskim. Są także sytuacje, w których nie trzeba płacić składek. W wypadku, gdy student pracuje na umowę zlecenie i nie ma ukończonego 26. roku życia. Osoba, która zamknęła działalność i przeszła na bezrobocie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *