Co powinna zawierać każda faktura?

Faktura to podstawowy dokument w obrocie gospodarczym, za pomocą którego poświadcza się dokonanie transakcji i który jest potwierdzeniem powstania obowiązku podatkowego. 

Zasady wystawiania faktur oraz treści, jakie powinny zawierać tego typu dokumenty, zostały wyszczególnione w ustawie o podatku od towarów i usług. Faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Według ustawy o VAT, faktura VAT musi zawierać w swojej treści następujące dane:

 • data wystawienia,
 • kolejny numer,
 • imiona i nazwiska stron transakcji, ich adresy oraz numer NIP,
 • data wystawienia oraz data sprzedaży,
 • nazwa usługi lub towaru,
 • miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkowa netto towaru/usługi,
 • kwota opustów, zniżek, rabatów,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonywanych usług bez kwoty podatku,
 • stawka podatku,
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwota należności ogółem.

W przypadku małych podatników rozliczających się metodą kasową, faktury muszą być opatrzone adnotacją “metoda kasowa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *