Co to jest split payment?

Split payment dotyczy podatku od towarów i usług. Metoda ta rozdziela płatność za zobowiązania na wartość netto, która wpływa na rachunek bankowy dostawcy oraz VAT, wpływający na specjalny rachunek VAT dostawcy.
Co ważne, będzie ona wykorzystywana wyłącznie w odniesieniu do transakcji B2B, czyli firma-firma.
Rachunek VAT będzie zakładany przez banki lub SKOK-i. Przepisy nie zakładają aby urząd skarbowy miał do nich dostęp.

Środki gromadzone na rachunku VAT cały czas będą własnością podatnika jednak nie będzie miał on także możliwości swobody dokonywania operacji. Wszelkie operacje z tego tytułu będą dokonywane na inny rachunek VAT. Chcąc mieć większy wpływ na zarządzanie tymi środkami niezbędne będzie opracowanie odpowiedniego wniosku na przelanie pieniędzy na rachunek bankowy prowadzony dla celów gospodarczych. Kolejno organy podatkowe muszą kontrolować podatnika i podjąć decyzję, czy uwolnienie środków gromadzonych na rachunku VAT będzie bezpieczne.

Jakie będą miały to konsekwencje dla podatników? Po pierwsze, nie będą musieli obawiać się o konsekwencje związane z zaległościami podatkowymi. Kolejno będą mogli liczyć na przyspieszony zwrot podatku VAT. Przede wszystkim zmiany te mają jednak poprawić kondycję finansów publicznych.

metoda_podzielonej_platnosci

Zobacz także: Skala podatkowa