Co to jest wynagrodzenie zasadnicze?

W momencie, gdy pracownik podpisuje z pracodawcą umowę o pracę, zobowiązuje się wykonać konkretną pracę na jego rzecz i pod kierownictwem, a także w miejscu i czasie, które ten pracodawca wskaże. Pracodawca natomiast zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika i wypłacenia mu wynagrodzenia. Co to jest wynagrodzenie zasadnicze?

Pracodawca może dowolnie ustalać wynagrodzenie. Wszystko przez to, że oprócz standardowej pensji może też dowolnie dodać te składniki, które mogą być np. motywacją dla pracownika.

Wynagrodzenie zasadnicze to podstawowy i obowiązkowy składnik pensji. Można je ustalić jako stawka miesięczna, godzinowa, akordowa albo prowizyjna. Najczęściej zasadnicze wynagrodzenie ustala się według stawki miesięcznej. Wtedy wypłacane jest ono w takiej samej wysokości za każdy miesiąc. Nie ma na nią wpływu liczba godzin, które wynikają z rozkładu pracy.

Odwiedź naszą stronę główną!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *