Co zawiera karta kontowa?

Na karcie kontowej podatnika zawarte są wszelkie ewidencje dokonanych operacji księgowych.

Karta ta zawiera informacje takie jak:
– data księgowania,
– data przypisu/wpłaty,
– data okresu sprawozdawczego,
– ogólna wartość operacji księgowej (należność główna, odsetki, koszty upomnienia),
– rodzaj dowodu wewnętrznego (służącego do rozksięgowania).

Kiedy stosujemy karty kontowe?
Karty kontowe stosowane są podczas stosowania formy przebitkowej.