Czy faktura VAT musi być podpisana?

Wielu przedsiębiorców szuka odpowiedzi na pytanie czy faktura VAT powinna zostać podpisana. Warto zaznaczyć, że fakturę bez podpisu można uznać za wystawioną prawidłowo w przypadku, gdy zawiera pozostałe elementy wymagane przepisami prawa.

Co powinna zawierać faktura VAT, aby mimo braku podpisu została uznana za ważną?
– datę wystawienia dokumentu,
– numer identyfikujący fakturę,
– imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
– numer identyfikacji podatnika,
– numer identyfikacji nabywcy,
– datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty,
– rodzaj towaru lub usługi,
– miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
– cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
– kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen,
– wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
– stawkę podatku,
– sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
– kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
– kwotę należności ogółem.

Faktury powinny zostać sporządzone w dwóch egzemplarzach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *