Czy otrzymanie spadku lub darowizny podlega opodatkowaniu?

Osoby, które otrzymują lub zostają obdarowane spadkiem lub darowizną często nie zdają sobie sprawy, że w takim przypadku może ze strony organu zostać nałożona konieczność zapłacenia podatku.

Wszystkie darowizny bez wyjątku podlegają obowiązkowemu opodatkowaniu tytułem podatku od spadku i darowizn. W zależności od grupy wartość należności może ulec zmniejszeniu lub zniesiony zostanie obowiązek – w pierwszej kategorii zaliczyć można małżonków oraz najbliższą rodzinę syna, córkę, matkę, ojca, dziadków i rodzeństwo, do drugiej grupy zaliczyć można dalszą rodzinę, a do ostatniej pozostałe osoby, które z reguły nie mają pokrewieństwa, lub nie zaliczają się do pozostałych.

W przypadku otrzymania przedmiotu w formie spadku lub darowizny od najbliższych osób, bez względu na ich wartość mogą zostać zwolnione z opodatkowania, szczególnie po przekroczeniu kwoty wolnej. Obowiązkiem przedsiębiorcy wymaga zgłoszenia właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego otrzymania przedmiotu lub określonej sumy pieniężnej.
Jeżeli podatnik zataił informację i nie zgłosi darowizny to należność finansowa zostanie nałożona w formie obowiązku na zasadach ogólnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *