Czym jest podatek CIT?

Podatek CIT to podatek dochodowy od osób prawnych (ang. Corporate Income Tax). Podatek od dochodów przedsiębiorstw. Jest rodzajem podatku bezpośredniego, który obciąża dochody uzyskiwane przez osoby prawne.

Podatek CIT regulowany jest ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym osób prawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Podmiotami, które są zobowiązane do płacenia podatku CIT są:

  • spółki akcyjne,
  • spółki z ograniczona odpowiedzialnością,
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • przedsiębiorstwa państwowe.

Opodatkowany jest dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami uzyskania tego przychodu.

Stawka podatku CIT wynosi 15% dla małych podatników oraz przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, natomiast dla pozostałych podatników stawka podatku CIT wynosi 19%.

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodów ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro.

http://www.dreamstime.com/stock-photos-image32656923