Czym jest rachunkowość zarządcza?

Pośród różnych rodzajów rachunkowości, wyróżnia się rachunkowość zarządczą. Jest to forma prowadzenia rachunkowości, której zadaniem jest dostarczanie niezbędnych danych, potrzebnych do podejmowania bieżących decyzji gospodarczych oraz planowanie przyszłego rozwoju firmy. Technik prowadzenia księgowości zarządczej jest wiele. Pośród nich wyróżnia się między innymi:
– budżetowanie,
– analizę zachowania się kosztów.

Rachunkowość zarządcza umożliwia planowanie dalszego rozwoju działalności, ponieważ dostarcza niezbędnych informacji do podejmowania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Do jej zadań należy również kontrola założeń z osiągniętymi efektami, organizacja struktury działalności oraz przepływ informacji w formie sprawozdań, raportów czy instrukcji.

Prowadzenie rachunkowości zarządczej nie jest obowiązkowe, ale w wielu firmach staje się przydatne do lepszego zarządzania, planowania przyszłości firmy i kontrolowania realizacji planów i założeń.