Czym jest skala podatkowa?

Skala podatkowa jest to wzór, na podstawie którego określona jest wysokość podatku, który musi zapłacić podatnik od uzyskanego dochodu.http://www.dreamstime.com/stock-photos-image32656923

Podziały skali podatkowej to tak zwane progi podatkowe. Określają one jaką stawką opodatkowane są dochody osoby, która płaci podatek. Po przekroczeniu danego progu, zmienia się on, co w konsekwencji zmienia także stawkę podatku. W Polsce skali podatkowej dotyczy podatek dochody od osób fizycznych (PIT).

Skala podatkowa w obecnym roku jest liczona tak:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85.528

14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Skala podatkowa w Polsce wynika z z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art 72.1). W naszym systemie istnieją także inne formy opodatkowania. Obejmują one dochody, których nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Są to między innymi: przychód ewidencjonowany czy karta podatkowa. Reguluje je ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz 930 z późn. zm.).