Pomoc de minimis

De minimis to rodzaj wsparcia, pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw przez państwo. Pomoc de minimis nie musi być zgłoszona do Komisji Europejskiej, gdyż ta zasada wywodzi się z prawa rzymskiego, które mówiło o tym, że pomoc małego rozmiaru nie powoduje naruszenia konkurencji.
Pomoc de minimis może być widziana pod wieloma postaciami, na przykład:

  • inwestycje
  • zwolnienia podatkowe
  • jednorazowa amortyzacja
  • pożyczki i kredyty preferencyjne
  • umorzenie odsetek
  • szkolenia

Kwota, którą może dostać podmiot jest wyliczana na trzy lata.

  • 100 tysięcy EURO brutto dla sektora drogowego transportu towarów
  • 200 tysięcy EURO brutto dla wszystkich pozostałych firm, których obejmuje pomoc de minimis

Należy pamiętać, że na każdego przedsiębiorcę jest nałożony limit pomocy jaką może dostać w ramach de minimis. Należy śledzić, czy nie został on przekroczony.
Pomoc de minimis nie musi być zawarte w ewidencji księgowej, ale jeżeli przedsiębiorca chce taki wykaz, może ona się tam znaleźć. Natomiast taka pomoc musi być udokumentowana, aby pilnować limit.
Dokumentacja zostaje wydawana, gdy zostaje przyznane wsparcie. Może ona być w formie zaświadczenia otrzymanego tego samego dnia lub w wypadku usług podatkowych, będzie ono wydane do dwóch miesięcy od otrzymania pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *