Deklaracje CIT i PIT

Deklaracje podatkoweNowy rok dla przedsiębiorców wiąże się z kolejnymi obowiązkami. Tym razem dotyczą one jakże ważnej kwestii, którą jest rozliczenie z podatku dochodowego. W zależności od podmiotu rozliczającego się oraz wybranej przez niego skali podatkowej, prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym może odbywać się na innych warunkach.

DEKLARACJE CIT 

Do sporządzania deklaracji podatkowych CIT zobowiązane są przedsiębiorstwa, posiadające osobowość prawną. Do tych typów firm należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Podmioty rozliczające się z podatku CIT zobowiązane są wypełnić i złożyć w urzędzie deklarację CIT-8. Termin na dokonanie tych czynności i przelew należnego podatku trwa do końca marca roku następnego po okresie rozliczeniowym.

DEKLARACJE PIT 

Do sporządzania deklaracji PIT zobowiązane są osoby fizyczne, zarówno te prowadzące działalność gospodarczą jak i nie. Przedsiębiorstwa fizyczne sporządzają deklaracje PIT-36. Jeżeli wybrały progresywną skalę opodatkowania składają deklarację o nazwie PIT-36, lecz jeżeli stosują skalę liniową muszą wybrać formularz PIT-36L.

Deklarację z podatku dochodowego od osób fizycznych należy złożyć w terminie do końca kwietnia następnego roku.