Dla kogo pełna księgowość?

Księgowość pełna w przeciwieństwie do uproszczonej jest procesem, bardziej skomplikowanym.

Jest to sformalizowany system ewidencji wszystkich transakcji. Często wymaga, pomocy osób trzecich. Zatrudnienie księgowej, bądź biura rachunkowego, wręcz dla niektórych przedsiębiorstw jest koniecznością.

Na szczęście nie wszyscy mają obowiązek ją prowadzić. ksiegowosc-pelna

Księgowość pełna jest wymaga dla:

  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółek akcyjnych ,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna,
  • spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie osób fizycznych, a także same osoby fizyczne, których przychód za ubiegły rok obrotowy przekroczył kwotę 1 200 000 euro.

Podmioty gospodarcze, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości mogą rozliczać się z podatku dochodowego w dwóch formach :

  • według podatku liniowego, w wysokości 19%,
  • według skali podatkowej, na zasadach ogólnych , w wysokości 18% i 32%.

Prowadzenie pełnej księgowości posiada wiele zalet. Przedsiębiorca, który korzysta z tej formy ma pełny obraz na wszystkie operacje gospodarcze mające miejsce w jego przedsiębiorstwie. Dzięki temu, że ewidencjonowane są wszystkie przychody i koszty, wie gdzie ulokowane są jego pieniądze, a także może przeprowadzać szerokie analizy ekonomiczne swojej firmy.