Dla kogo „wczasy pod gruszą”?

„Wczasy pod gruszą” są świadczeniem wypłacanym w ramach Funduszu świadczeń socjalnych, który tworzony jest przez pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników (przeliczeniu podlegają osoby zatrudnione na podstawie pełnego wymiaru czasu pracy). Dla kogo wypłacane są środki w ramach świadczenia? Czy wypłata środków jest obowiązkiem pracodawcy?

Ze środków w ramach świadczenia „wczasy pod gruszą” mogą korzystać pracownicy oraz członkowie ich rodzin, byli pracownicy – emeryci i renciści oraz ich rodziny, a także wszelkie inne osoby, którym pracodawca umożliwił korzystanie ze środków ZFŚS, np. w regulaminie funduszu.

Przyznanie tego rodzaju świadczenia uzależnione jest od sytuacji materialnej oraz rodzinnej osoby uprawnionej do skorzystania z dodatkowych środków finansowych. Wniosek o wypłatę świadczenia może składać pracownik, który wykorzystał 10 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego (zarówno w okresie letnim jak również zimowym).

Wczasy pod gruszą nie mają z góry określonej kwoty. Na wysokość świadczenia nie wpływają staż pracy oraz kwalifikacje. Pracodawca nie powinien wypłacać wszystkim pracownikom takiej samej kwoty.

Zwolnienie dyscyplinarne – co warto wiedzieć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *