Dodatek osłonowy – dla kogo?

Dodatek osłonowy jest jednym z narzędzi mających na celu pomoc Polakom w zmniejszeniu negatywnych skutków obecnego wzrostu cen. Głównymi beneficjentami dodatku są osoby o niskich dochodach.

Dodatkowe wsparcie finansowe jest świadczeniem rodzinnym mającym na celu pokrycie części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Komu przysługuje?

  1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

W przypadku osób, którym dochód przekracza powyższe kwoty istnieje możliwość złożenia wniosku. W takiej sytuacji osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Jeżeli wysokość dodatku osłonowego jest niższa od kwoty 20 zł – dodatek nie przysługuje.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie wypłacany w dwóch ratach:

I wypłata do dnia 31 marca 2022 r.

II wypłata do dnia 2 grudnia 2022 r.

Wniosek o przyznanie świadczenia można składać do 31.10.2022 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *