Dokumenty potrzebne podczas tradycyjnej rejestracji spółki z o.o.

Spółka z o.o. rejestrowana w sposób tradycyjny wymaga od założyciela złożenia wniosku o wpis do KRS. W tym celu należy wypełnić formularz KRS-W3 i dostarczyć go do właściwego urzędu wraz z wymaganymi załącznikami. Tych jest kilkanaście i warto je skrupulatnie przygotować.

Po pierwsze wśród załączników znajdują się urzędowe formularze, których wzory udostępnione są w siedzibach sądów lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Są to kolejno druki:

  • KRS-WA (wskazujący oddziały i terenowe jednostki organizacyjne)
  • KRS-WE (wyszczególnienie wspólników spółki z o.o. podlegających wpisowi)
  • KRS-WH (wskazanie sposobu powstania podmiotu)
  • KRS-WK (wyszczególnienie organów podmiotu)
  • KRS-WL (prokurenci spółki)
  • KRS-WM (opisujący przedmiot działalności podmiotu)

Poza udostępnionymi przez urzędy drukami wspólnicy spółki zobowiązani są również do przedstawienia podczas rejestracji umowy spółki, stosownych oświadczeń zarządu o wniesieniu kapitału, a także szczegółowej listy wspólników. Dodatkowo dokumentacja musi zawierać pismo powołujące członków organów jednostki i szczegółowe dane członków zarządu (imiona, nazwiska, adresy).

Odwiedź naszą stronę główną

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *