Dwa dni opieki nad dzieckiem

Artykuł 188 ustawy z dnia 26.06.1974 roku, Kodeksu Pracy, stanowi, że pracownikowi (osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Podane dwa dni lub 16 godzin to wolne, które nie jest odliczane od puli urlopu wypoczynkowego.

Istotne informacje w kwestii dodatkowych dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem:
– przysługują na zdrowe dziecko,
– przysługuje one w przypadku sprawowania opieki nad: dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym adoptowanym oraz dzieckiem przyjętym na wychowaniu w ramach rodziny zastępczej,
– nie mają one nic wspólnego z opiekuńczym na chore dziecko,
– wymiar dwóch dni przysługuje w każdym roku kalendarzowym,
– niewykorzystane dni opieki nie przechodzą na kolejny rok,
– za czas opieki przysługuje pełna stawka wynagrodzenia,
– liczba dni nie zmienia się w związku z posiadaniem większej liczby dzieci,
– z tego prawa może skorzystać tylko jeden z rodziców,
– pracownik może, ale nie musi korzystać z tego przywileju.

Jeśli chcesz poznać wiele innych kwestii związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego księgowości – ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ