Elektroniczna faktura

Coraz popularniejsze staje się wystawianie faktur elektronicznie. Pomimo różnicy w formie, elektroniczna faktura powinna zawierać takie same elementy co faktura tradycyjna, czyli:

  • data wystawienia
  • numer seryjny
  • numer podatnika i nabywcy
  • podstawowe dane podatnika i nabywcy (adresy, imiona, nazwiska)
  • data wykonania usługi
  • nazwa lub rodzaj usługi
  • ilość zakupionych towarów
  • wszystkie kwoty zniżek, rabatów
  • należność
  • stawkę podatku

Podczas wystawiania e-faktury nie ma obowiązku opatrywać jej podpisem elektronicznym, natomiast musi być jasne, że faktura jest autentyczna, wszystkie dane się zgadzają oraz powinna być czytelna. Format jest dowolny. Każdy podatnik, który korzysta z elektronicznych faktur ma obowiązek przechowywać je aż do ustawowego czasu przedawnienia, dotyczy to wystawianych, otrzymanych faktur, korygujących jak i duplikatów. Powinny być one odpowiednio przechowywane, łatwe do odszukania i czytelne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *