Faktura na żądanie

Faktura to dokument, który ma obowiązek zostać wydany każdemu przedsiębiorcy, jednak gdy zakupu towaru bądź usługi dokonuje osoba fizyczna, to nadawca nie ma obowiązku wystawiania go. Zdarzają się jednak sytuację, w których osoba fizyczna ubiega się o wydanie dokumentu (ma do tego prawo). Wówczas należy taką fakturę sporządzić i przekazać konsumentowi. 

Trzy miesiące od daty dokonanej transakcji to termin, w którym osoba fizyczna ma prawo ubiegać się o wystawienie faktury. Po tym czasie prawo to już nie obowiązuje i przedsiębiorca ma możliwość odmówienia wystawienia dokumentu. Wystawienie faktury na żądanie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej objęte jest następującymi regulacjami terminowymi. Jeśli osoba sformułuje żądanie w miesiącu, w którym odbyła się dana transakcja, to fakturę na żądanie trzeba będzie wystawić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po terminie dokonania tej transakcji. 

W przypadku, kiedy osoba fizyczna zgłosi się z wnioskiem, a nawet prośbą telefoniczną czy ustną o wystawienie faktury później niż w miesiącu transakcji, taką fakturę na żądanie przygotować będzie trzeba do 15 dni, licząc od dnia sformułowania wniosku lub prośby. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *