Faktura RR

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT nabywający płody rolne od rolnika ryczałtowego zobowiązani są do wystawiania w dwóch egzemplarzach faktury dokumentującej transakcje, czyli faktury VAT RR. Istotne jest to, że oryginał należy przekazać od przedsiębiorcy do dostawcy.

Faktura VAT RR może zostać wystawiona, gdy:
– zakupione towary lub usługi są wymienione w Załączniku nr 2 do Ustawy o VAT,
– nabywcą jest przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT,
– sprzedawcą jest rolnik ryczałtowy (rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3).

Obowiązkowe elementy faktury VAT RR określa art. 116 ust. 2 i 3 Ustawy o VAT.

Warto wspomnieć również o konieczności zawarcia na fakturze oświadczenia:
Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowanym zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”.

Od 2019 roku faktury VAT RR mogą być przekazywane również w formie elektronicznej. Istotne w tym przypadku jest opatrzenie jej przez dostawcę i nabywcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *