Faktury VAT od 01.10.2021 r.

Od 1 października 2021 roku podatnikom będzie przysługiwała możliwość wystawiania faktur zarówno papierowych, jak i elektronicznych w formacie dowolnym, bądź ustrukturyzowanym. Faktury, które zostaną wystawione w formacie ustrukturyzowanym, będą automatycznie przekazywane do Krajowego Systemu e-Faktur (w skrócie: KSeF), z którego korzystanie do końca 2022 roku będzie dobrowolne.

Jak będzie funkcjonował Krajowy System e-Faktur?
Z tego, co wiadomo – faktury ustrukturyzowane będą wystawiane oraz otrzymywane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego KSeF. Z kolei KSeF jest systemem, który służy do:
– uwierzytelniania oraz weryfikowania uprawnień posiadanych przez podatnika oraz podmioty uprawnione do dostępu do KSeF,
– przesyłania podatnikowi powiadomień o uprawnieniach posiadanych do wystawiania oraz dostępu do faktur ustrukturyzowanych,
– otrzymywania faktur ustrukturyzowanych,
– przechowywania faktur ustrukturyzowanych,
– odpowiedniego oznaczania faktur ustrukturyzowanych,
– weryfikowania faktur ustrukturyzowanych ze stanem faktycznym.

Omawiamy system będzie docelowo służył do przeprowadzania analizy oraz kontroli prawidłowości danych znajdujących się na fakturach ustrukturyzowanych. Prócz tego jego zadaniem będzie kierowanie do podatnika powiadomień w zakresie:
– dat oraz czasu wystawienia faktury ustrukturyzowanej,
– numerów identyfikujących faktury ustrukturyzowane, które są nadawane przez system,
– odrzucenia faktury ustrukturyzowanej jeśli nie jest zgodna z odgórnym wzorem,
– braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej.

✅ Krajowy System eFaktur powiadamia również o braku uprawnień dostępowych do faktur ustrukturyzowanych, jak również o braku możliwości ich wystawiania.

✅ System, o którym piszemy w dzisiejszym artykule, będzie dobrowolny. Z kolei stosowanie w firmie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji od odbiorcy.

✅ Posiadając indywidualne konto w systemie KSeF, każdy podatnik będzie miał możliwość wystawienia faktury, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na platformie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *