Forma rejestrowa

Obok techniki tabelarycznej oraz przebitkowej wyróżniamy jeszcze jedną, ostatnią ręczną formę prowadzenia rozliczeń księgowych – formę rejestrową. Jak można się domyślić, głównym urządzeniem służącym do księgowania jest tu rejestr. Rejestrów może być naprawdę wiele. Rejestr bankowy, rejestr strat, rejestr zysków, rejestr kosztów, rejestr sprzedaży itd. Każdy taki rejestr przedstawia nam historie i przebieg operacji w czasie. Zapisy są więc usystematyzowane oraz przejrzyste, co jest ogromną zaletą formy rejestrowej, która stosowana jest do operacji o charakterze masowym przy występowaniu wielu dowodów księgowych jednego typu.
Niestety technika rejestrowa jest dość skomplikowana i może sprawiać trudności w prowadzeniu. Po opanowaniu jednak wszystkich czynności, nie będzie żadnego problemu przykładowo z odnalezieniem błędu księgowego czy z kontrolą i analizą ewidencji i transakcji gospodarczych. Wszystko w tej formie jest klarowne. Ostatnią, bardzo istotną zaletą formy rejestrowej jest możliwość swobodnego podziału pracy pomiędzy wielu pracowników.