Fundusz Pracy

Jedną z obowiązkowych danin płaconych co miesiąc przez przedsiębiorców są składki na Fundusz Pracy. 

Opłacając comiesięczne składki ZUS, przedsiębiorcy mają również obowiązek regulowania składki na Fundusz Pracy. Zgodnie z przepisami wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru składki.

Co to jest Fundusz Pracy i jakie ma zadania?

Jest to instytucja działająca w Polsce od 1 stycznia 1990 r. Głównym zadaniem jest łagodzenie skutków bezrobocia w naszym kraju poprzez finansowanie zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i rozmaitych programów aktywizacji zawodowej.

Fundusz Pracy jest finansowany ze składek przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracodawców, czyli firm zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę. 

Składek na Fundusz Pracy, nie muszą płacić m.in. przedsiębiorcy w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności, czyli korzystający z preferencyjnego ZUS-u, a także pracodawcy, jeśli pracownik zarabia mniej niż równowartość najniższej krajowej, za pracowników, którzy ukończyli 55 (kobiety) lub 60 (mężczyźni) oraz za pracowników, którzy powracają do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *