Gdy Twoją firmę odwiedzi komornik…

Prowadzenie działalności opiera się na podejmowaniu serii różnych decyzji. To one potęgują dochody firmy, jednak niejednokrotnie mogą przysporzyć przedsiębiorcy także wiele strat. Jeśli ten nie będzie mógł ich pokryć wówczas pogrążyć się w długach, a swoją działalność rozpocznie komornik.

Wierzyciele mogą naciskać na rozliczenie z dłużnikiem jeśli mimo iż wszelkie założenia zostały spełnione oni nie otrzymali swojej zapłaty. Jeśli pomimo ponagleń i wezwań do zapłaty nie ureguluje swoich należności wówczas sprawę tą mogą zgłosić do sądu. Ten określa czy dług w rzeczywistości istnieje i w takiej wysokości. Kolejno wydaje klauzulę wykonalności, którą należy przekazać komornikowi.

Komornik może zająć mienie prywatne, jak również własność firmy. W pierwszej kolejności egzekucji podlega konto bankowe. Komornik może zająć niemal wszystkie pieniądze. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników wówczas koniecznie musi zostawić na nim środki na pokrycie ich wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społecznego. Komornik ma także obowiązek pozostawić na koncie środki pozwalające  przedsiębiorcy na przeżycie dwóch tygodni.

A co z dobrami materialnymi? Komornik może zająć przedmioty, które kolejno posłużą do spłaty długu, jednak należy pamiętać że dobra te nie mogą być przedmiotami osobistego użytku takimi jak ubrania, bielizna, czy pościel, jak również jedzeniem które zgromadził dłużnik. Komornik nie ma prawa przyjąć także przedmiotów, które służą do wykonywania pracy zarobkowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej.