Gdzie należy złożyć PIT?

Na koniec roku podatkowego praktycznie każda zarabiająca osoba, zobowiązana jest do rozliczenia się z urzędem skarbowym. W tym celu sporządza się PIT-y, czyli nic innego jak zeznania roczne dotyczące osiągniętych dochodów.
Czy jednak na pewno wiemy gdzie należy złożyć PIT?

Osoby, które rozliczają się indywidualnie bądź jako osoby samodzielnie wychowujące dziecko swoje rozliczenie PIT muszą złożyć do urzędu skarbowego właściwego pod względem jego miejsca zamieszkania na 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Osoby rozliczające się wraz z współmałżonkiem, jednak mające różne miejsca zameldowania swój PIT wysyłają do urzędu, który odpowiada ich miejscu zamieszkania na 31 grudnia poprzedniego roku. Jeśli ich miejsca zamieszkania także są inne wówczas wybór jednego z urzędów jest dowolny (wybór odnosi się do urzędu w miejscu zamieszkania męża bądź żony). Konieczne jest jednak aby osoba której urząd został wybrany figurowała na rozliczeniu jako pierwsza.