Giełda długów

Giełda długów, czyli giełda wierzytelności to ewidencja sprzedaży długów. Z tego względu informacje o niespłaconych zadłużeniach i podmiotach będących dłużnikami trafiają do wiadomości publicznej. Dzięki wzrostowi popularności giełdy długów rozwija się profil usług pośrednictwa w handlu wierzytelności.

Z giełdy długów korzystają głównie wierzyciele, którym dłużnicy zalegają płatnościami i mimo nawoływania do zapłaty opóźniają płatności. Bardzo często giełdą wierzytelności posługują się też firmy windykacyjne.

Rejestrem dłużników zainteresowani są również przedsiębiorcy chcący zweryfikować swojego klienta i zdobyć informacje o “czarnej” historii jego płatności, co pozwoli sprawdzić jego wiarygodność.

Giełda wierzytelności przynosi korzyści dla każdej ze stron. Wierzyciel ma możliwość na szybsze odzyskanie należności, natomiast wierzyciel sprzedający dług może szybko uzyskać zapłatę.