Istota Karty Praw Podatnika

Karta Praw Podatnika stanowi zbiór podstawowych praw przysługujących podatnikom oraz obowiązków, które wiążą się z organami podatkowymi. Celem funkcjonowania owego dokumentu jest uświadomienie podatnikom oraz umocnienie ich pozycji w zakresie czynności postępowania podatkowego, bądź kontroli celno-skarbowej.

Podstawowymi prawami, które obejmuje owa Karta, są:
– prawo do prawodawstwa ustawowego,
– prawo zapłaty podatku w wysokości , która wynika z ustawy podatkowej,
– przestrzeganie odgórnie ustalonych praw,
– otrzymanie pełnej prywatności dla podatnika,
– możliwość naprawiania szkód.

Ważne jest to, że zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą powinni mieć świadomość posiadanych praw i obowiązków. Wzrasta wówczas bezpieczeństwo oraz pewność odnośnie prawidłowego wykonywania danej czynności.

Nie dopuszcza się, aby przedsiębiorcy w powodu braku odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia, bądź niemożności wskazania konkretnego przepisu osłabili swoją ochronę podatkową, bądź zostali zniechęceni szukaniem informacji na temat przysługujących im praw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.