Istota Karty Praw Podatnika

Karta Praw Podatnika stanowi zbiór podstawowych praw przysługujących podatnikom oraz obowiązków, które wiążą się z organami podatkowymi. Celem funkcjonowania owego dokumentu jest uświadomienie podatnikom oraz umocnienie ich pozycji w zakresie czynności postępowania podatkowego, bądź kontroli celno-skarbowej.

Podstawowymi prawami, które obejmuje owa Karta, są:
– prawo do prawodawstwa ustawowego,
– prawo zapłaty podatku w wysokości , która wynika z ustawy podatkowej,
– przestrzeganie odgórnie ustalonych praw,
– otrzymanie pełnej prywatności dla podatnika,
– możliwość naprawiania szkód.

Ważne jest to, że zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą powinni mieć świadomość posiadanych praw i obowiązków. Wzrasta wówczas bezpieczeństwo oraz pewność odnośnie prawidłowego wykonywania danej czynności.

Nie dopuszcza się, aby przedsiębiorcy w powodu braku odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia, bądź niemożności wskazania konkretnego przepisu osłabili swoją ochronę podatkową, bądź zostali zniechęceni szukaniem informacji na temat przysługujących im praw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *