Jak czuć się bezpiecznie – Usługi Księgowe?

Przedsiębiorca, który zleca prowadzenie księgowości zewnętrznym podmiotom musi mieć świadomość tego, że nie zwalnia go to z ponoszenia odpowiedzialności za niedopatrzenia i pomyłki. Odpowiedzialność w takim przypadku jest podzielna na dwa podmioty. 

Podpisując umowę z księgowym udzielamy mu pełnomocnictwa do podpisywania i sporządzania deklaracji podatkowych w imieniu zleceniodawcy. Jednak nadal ponosimy konsekwencje za błędy jakie wykryje np. Urząd Skarbowy.

Należy pamiętać o tym, że każde biuro rachunkowe posiada obowiązkowo ubezpieczenie OC. W sytuacji, gdy ponosimy szkodę na błędach księgowego, możemy ubiegać się o odszkodowanie. Odpowiedzialność można także sobie podzielić podpisując umowę z biurem rachunkowym.

Aby usługi księgowe były na jak najwyższym poziomie warto dowiedzieć się na temat biura rachunkowego co nieco. Bardzo ważne są kwalifikacje zawodowe pracowników. Jeden z właścicieli takiego biura lub jeden z pracowników, musi obowiązkowo posiadać imienny certyfikat wydany przez Ministra Finansów. Aby go otrzymać osoba musi ukończyć studia wyższe lub podyplomowe z zakresu rachunkowości, a także posiadać trzyletni staż zawodowy z dziedziny księgowości.

Bardzo ważne jest także Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC). Im jest na wyższą kwotę tym lepiej. Warto dopytać o to przed podpisaniem umowy.

Te dwa warunki są najważniejsze, jeżeli dane biuro rachunkowe je spełnia, to możemy być pewni, że usługi będą świadczone na wysokim poziomie, zgodnie z panującymi standardami. Możemy wtedy czuć się bezpiecznie.

prowadzenie-ksiegowosci