Jak powinna wyglądać ewidencja przychodów?

Ryczałt jest jedną z form prowadzenia uproszonej księgowości, opartą na ewidencji przychodów. Powoduje to, że prowadzenie tego sposobu księgowości jest łatwe oraz tanie. Ponieważ ta forma rachunkowości opiera się na księgowaniu tylko przychodów jednostki, wielu przedsiębiorców powinien zainteresować temat:

Jak powinna wyglądać ewidencja przychodów?

Ewidencja przychodów musi zawierać:
przychody-firmy

  • oznaczenie miesiąca i roku
  • liczbę porządkową,
  • datę wpisu,
  • datę uzyskania przychodu,
  • numer dowodu księgowego,
  • kolumny do ewidencji przychodu opodatkowanego daną stawką ryczałtową,
  • kolumnę do podsumowania przychodu.

Ewidencję przychodów prowadzi się oddzielnie dla każdego roku podatkowego, ujmuje się w niej wyłącznie przychody z prowadzonej działalności. Kosztów nie ewidencjonuje się nie ujmuje, gdyż nie są one uwzględniane przy ustaleniu wysokości podatku. Wszystkie zapisy w ewidencji przychodów muszą być podparte odpowiednimi dokumentami, które należy przechowywać na wypadek kontroli. Warto pamiętać, że wystawianie faktury osobie fizycznej nie jest konieczne, jeśli tego nie żąda. W takim przypadku zapisów w ewidencji przychodów dokonuje się na podstawie dowodu wewnętrznego wystawionego na koniec dnia.