Jak prowadzić księgowość za pomocą KPiR?

KPiR

KPiR czyli księga przychodów i rozchodów to jedna z najpopularniejszych metod prowadzenia księgowości uproszczonej. Chociaż nie jest tak łatwa, jak prowadzenie karty podatkowej czy ryczałtu ewidencjonowanego, ma bardzo dużą zaletę, którą stanowią nieliczne ograniczenia do stosowania tej metody.

Księgowanie czyli ewidencjonowanie operacji gospodarczych w KPiR, nie jest bardzo trudne. Dokonuje się go w odpowiednich kolumnach księgi. Składa się ona bowiem z kilkunastu kolumn, służących do zapisywania przychodów, wydatków, kosztów oraz danych, dotyczących danej operacji gospodarczej. 

Poza ewidencjonowaniem kosztów i przychodów na kartach KPiR, prowadząc ta formę księgowości, należy również prowadzić dodatkowe ewidencje księgowe. Należą do nich:

  • ewidencja wynagrodzeń, 
  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
  • ewidencja sprzedaży VAT (dodatkowo zakupu VAT, jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem tego podatku),