Jak zmienić opodatkowanie spółki?

Zakładając własną działalność gospodarczą, podatnik zobowiązuje się do wyboru dla swojej firmy odpowiedniej formy opodatkowania osiąganych przez nią dochodów. Do dyspozycji są następujące opcje:
– opodatkowanie na zasadach ogólnych,
– podatek liniowy,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
– karta podatkowa.

Pomimo analizy i dokonania odpowiedniego wyboru, rozpoczynając aktywność na rynku, nie ma żadnych barier, aby przedsiębiorca mógł zmienić wybraną przez siebie formę opodatkowania. Warto jednak pamiętać, że w przypadku kart podatkowej, zmiana nastąpić powinna do 20. stycznia następnego roku obrotowego i ten sam termin dotyczy zmiany „z karty podatkowej”, jak i zmianę „na kartę podatkową”.

Z kolei w przypadku pozostałych form opodatkowania, zmiany można dokonać do 20. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, kiedy podatnik osiągnął pierwszy dochód.

Decydując się na zmianę formy opodatkowania, należy odpowiedni wypełnić wniosek CEIDG-1. Dokument ten może być złożony zarówno osobiście w Urzędzie Miasta, jak i wysłany pocztą tradycyjną, bądź elektroniczną.

W razie pytań, bądź wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.