Jaka forma księgowości obowiązuje w spółce partnerskiej?

Przedsiębiorco, sprawdź na czym polegają usługi online – KLIKNIJ!

Spółka partnerska zaliczana jest do grupy osobowych spółek handlowych. Tworzą ją wspólnicy (partnerzy) celem wykonywania wolnego zawodu pod własną nazwą. Partnerami mogą być tylko osoby fizyczne. Każdy partner odpowiada indywidualnie za wyrządzone przez siebie szkody. Zaś za zobowiązania całej spółki (np. spłata zaciągniętego przez spółkę kredytu) wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie.

Spółkę tę należy założyć przez pisemne sporządzenie umowy. Dodatkowo należy dokonać jej rejestracji w KRS.

Jeżeli chodzi o kwestię księgowości, to w spółce tej możemy prowadzić ją w formie:

→ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Spółka partnerska może prowadzić KPiR, czyli księgowość w formie prostej, do czasu kiedy jej przychody nie przewyższają sumy 2 000 000 euro. Jest to forma uproszczona, tak więc przeciętny przedsiębiorca jest w stanie prowadzić ją samodzielnie. Możliwe jest też skorzystanie z usług biura rachunkowego – dzięki temu zaoszczędzimy czas i pozbędziemy się obaw o błędy w zapisach.

→ KSIĄG HANDLOWYCH
Gdy przychody spółki partnerskiej są wyższe od wyżej wymienionej kwoty, jest ona zobligowana przejść do prowadzenia księgowości pełnej. Tu pojawia się problem, gdyż pełna księgowość to system skomplikowany, który wymaga znajomości mnóstwa przepisów. Warto więc w tym momencie skorzystać z pomocy fachowców.