Jakie możliwości daje polityka rachunkowości?

Przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość mają możliwość ustanowienia własnej polityki rachunkowości. Polityka rachunkowości to przyjmowane przez jednostkę zasady prowadzenia rachunkowości, pośród dopuszczalnych przez prawo.  

Ustanowienie polityki rachunkowości jest możliwością
rachunkowosc-firmydostosowania narzędzi rachunkowości w jak najlepszym stopniu do specyfiki prowadzonej rachunkowości. Podczas sporządzania tego dokumentu, przedsiębiorca ustala:

  • okres od kiedy do kiedy trwa rok podatkowy w firmie,
  • metody jakimi będzie się wyceniać aktywa i pasywa,
  • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, poprzez możliwość opracowania zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych.

Możliwość opracowania polityki rachunkowości to największa zaleta pełnej rachunkowości, metody księgowości uważanej często za duże utrudnienie.

Więcej o na temat rachunkowości, znajduje się w tym poście.