Jeszcze niewiele czasu na rozliczenia PIT 2016

Podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych, mają niewiele czasu na rozliczenie PIT 2016. Do 30 kwietnia muszą oni złożyć deklarację do właściwego urzędu skarbowego.

Rozliczenia PIT 2016 można złożyć osobiście lub wysłać elektronicznie. Wybór rozliczenia zależny jest od liczby podatników, których musimy rozliczyć oraz formularza, którego użyjemy do sporządzenia deklaracji. Mali przedsiębiorcy rozliczający od 1 do 5 podatników mają możliwość dostarczenia wydrukowanego zeznania, mogą także wysłać go przez Internet. W przypadku przedsiębiorców rozliczających więcej niż 5 osób, w tym biur rachunkowych, obowiązkowo należy złożyć deklarację elektronicznie.

Wielu przedsiębiorców rozliczających się w rocznym zeznaniu podatkowym PIT korzysta z usług biur rachunkowych, dzięki którym wiedzą z jakich ulg podatkowych mogą skorzystać. Ponadto skorzystanie z pomocy biura rachunkowego zagwarantuje bezbłędne rozliczenia oraz terminowe wywiązanie się z corocznego obowiązku wobec urzędu skarbowego.