Kalkulacja kosztów

Kalkulacja kosztów stanowi jeden z filarów rachunkowości. O ile na wysokość przychodów jednostka ma dosyć mały wpływ, to o tyle duże możliwości ma w planowaniu i rozkładaniu kosztów działalności gospodarczej. Oba te czynniki przyczyniają się do efektów z prowadzonej działalności gospodarczej, dlatego ważne jest opracowywanie przypuszczeń, dotyczących przychodów oraz szacowanie kosztów, w celu określenia opłacalności inwestycji.  kalkulacja-kosztow-w-firmie

Jak już wiadomo określenie wielkości przychodów jest bardzo trudne. Jest jednak możliwość w miarę dokładnego obliczenia ponoszonych kosztów. Właśnie temu służy kalkulacja w rachunkowości. Polega ona dokładnie na ustalaniu kosztu jednostkowego wytwarzanego produktu, a poprzez to na dostarczaniu informacji o wielkości ponoszonych kosztów w całości.

Kalkulacja może występować w formie: 

  • ofertowej,  
  • wstępnej, 
  • wynikowej,  
  • kosztu częściowego,
  • kosztu pełnego.