Kapitał spekulacyjny

Kapitał spekulacyjny jest kapitałem inwestorów nastawionych w głównej mierze na krótkoterminowe lokowanie funduszy w aktywa, które mają przynosić ponadprzeciętny zysk. Spekulacja w tym kontekście polega na formułowaniu oczekiwań dotyczących przyszłych zmian cen w wybranych instrumentów finansowych przy jednoczesnej akceptacji ponadprzeciętnego ryzyka.

Inwestorzy lokują najczęściej swój kapitał w instrumenty pochodne, które dają możliwość stosowania dźwigni finansowej. Wpłacając mały procent wartości nominalnej instrumentu finansowego mogą nim handlować. Takie działania umożliwia właścicielom kapitału spekulacyjnego zajmowanie większych pozycji i osiąganie zwielokrotnionej stopy zwrotu

Kapitał spekulacyjny może być również używany do próby celowego oddziaływania na ceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzania ataków spekulacyjnych.