Kim jest biegły rewident księgowy?

Audyt finansowy zwany badaniem księgowym jest znany pewnie większości osób, jakie interesują się księgowością. Jeżeli ktoś nie orientuje się w tym temacie, warto dowiedzieć się więcej z naszego bloga.

Kim jest jednak osoba, która zajmuje się przeprowadzeniem audytu finansowego? Oczywiście jest to osoba wykonująca zawód zaufania publicznego – biegły rewident księgowy. To zobowiązują ją nie tylko do posiadania wysokich kompetencji zawodowych, ale również do kierowania się w swojej pracy sumiennością, rzetelnością, bezstronnością oraz:
– uczciwością,
– obiektywizmem,
– należytą starannością oraz zawodowymi kompetencjami,
– zachowywaniem tajemnicy informacji,
– profesjonalnym postępowaniem.

Potwierdzeniem wysokich kompetencji zawodowych biegłego rewidenta księgowego jest wpis do Rejestru Biegłych Rewidentów. W tym celu kandydat na biegłego rewidenta księgowego musi spełnić wiele wymagań. Między innymi musi móc korzystać z pełni praw publicznych, odbyć roczną praktykę czy zdać wymagane egzaminy. Konieczne jest również złożenie ślubowania.